FAQ

ทำไมรับผู้เข้าอบรมน้อยมาก?
ตอบ ในการโค้ชเป็นลักษณะถามตอบ ถ้าจำนวนคนมากกว่านี้ผมเกรงว่าจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง

 

คนไม่สูบบุหรี่ หรืออดีตนักสูบเข้าอบรมได้ไหม?
ตอบ อย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นการโค้ชแบบ Interactive ดังนั้นถ้าคนที่ไม่ได้ติดบุหรี่อยู่ในขณะนี้ ผมก็ไม่รู้จะถามอะไร และอีกฝ่ายก็ไม่รู้จะตอบอะไรเช่นกัน

 

ทำไมไม่รับคนที่ถูกบังคับมา?
ตอบ เพราะเป็นปัญหาของผู้บังคับ คนสูบบุหรี่เขาไม่ได้มีปัญหา

 

จะได้ผลจริงหรอ?
ตอบ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดที่ได้ผล 100% แต่ผมสามารถรับประกันได้ว่านี่คือวิธีการที่มีประสิทธิภาพและอัตราความสำเร็จสูงที่สุด (จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในการอบรม)

 

ใครใช้วิธีการนี้ในการบำบัดกันบ้าง?
ตอบ เทคนิคนี้มีความเป็นวิชาการสูง นักบำบัดมักต้องเรียนในระบบสถาบันการศึกษา จริง ๆ วิธีการนี้อาจใช้บำบัดอาการอื่น ๆ ก็ได้ เช่น เครียด วิตกกังวล เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าใครสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ ซึ่งจากข้อมูลที่ผมมี ผมยังไม่เคยเจอใครใช้เทคนิคนี้ในการบำบัดคนติดบุหรี่ในประเทศไทยเลย และเมื่อผมเริ่มเปิดการอบรม ก็มีนักบำบัดท่านอื่นติดต่อเข้ามาขอข้อมูลด้วย

 

ทำไมผมจึงอยากเผยแพร่เรื่องนี้?
ตอบ ผู้ติดบุหรี่จะมีการเสพย์ติดทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการบำบัดก็ต้องทำทั้งสองทาง และตัวโค้ชเองก็ต้องมีองค์ความรู้ถึงสามปัจจัยด้วยกัน คือ สารเสพย์ติด ร่างกาย และ จิตใจ ซึ่งรวมกันอยู่ในตัวผม (ดูประวัติวิทยากร) จึงทำให้ผมสามารถตอบคำถามของท่านได้ในทุกประเด็น ที่ผมทำคอร์สส่วนตัว เนื่องจากทางการแพทย์จะมีแนวทาง (Guideline) โดยการให้คำปรึกษาแต่สุดท้ายก็มักจะใช้ยา ส่วนนักจิตวิทยาก็มักจะใช้วิธีในแนวทางจิตใต้สำนึกคือการสะกดจิต หรือการให้คำปรึกษาตามปกติ ดังนั้นการทำคอร์สเอง จึงมีอิสระในการพัฒนาหลักสูตรมากกว่า